Vil bygge skole til lavpris og leie ut til kommunen