OSLO: — Dette betyr at statsministeren legger seg flat for kritikken, sa Ap-leder Thorbjørn Jagland.- Nå tar man inn over seg og aksepterer kritikken. Det er bra, sa Høyres leder Jan Petersen.

I svarreplikkene gjentok Bondevik at han hadde erkjent forholdene flertallet kritiserer. Men opposisjonspartiene som utgjør flertallet i denne saken, nøyde seg ikke med å akseptere Bondeviks innrømmelse av at Stortinget burde fått mer informasjon rundt Telenor-Telia-saken. De understreket hva som var mangelfullt med den informasjonen Stortinget fikk om fusjonen.I første rekke burde regjeringen ha lagt fram mulige vanskeligheter rundt stemmerettsreglene og plassering av de ulike delene av selskapet, mente flertallet. Bondeviks aksept av flertallets kritikk gikk ikke en millimeter lenger enn den måtte for å tilfredstille flertallet. I innlegget sitt sa han at regjeringen i utgangspunktet mente at informasjonen til Stortinget var tilstrekkelig som grunnlag for den beslutningen som Stortinget ble invitert til.Han innrømmet likevel at Stortinget selv avgjør hvor mye materiale det vil ha.