MANDAL: — Mandal følger VAS i antirøyk-kampanjen.- Ingen skal være i tvil om hvor grensen går for røyking ved vårt sykehus, sier Kilander.Det er skiltet utenfor sykehuset ved innkjøringen fra Halsevegen. Inne skal det også være godt skiltet. - De som bare må ha seg en røyk, får benytte spisepausene og gå utenfor sykehusområdet. Det forutsetter at de ikke er i en beredskapsordning som gjør at de må være på arbeidsstedet, sier Kilander. Han legger til at i dag vil det på sykehuset både i Mandal og Kristiansand bli servert frukt til de ansatte for å vise at det går an å putte andre ting enn en røyk i munnen.