GRIMSTAD: Han tok seg inn i en campingvogn på Bie Camping sammen med en kvinne. Her bodde han i to døgn. Men oppholdet ble en kostbar fornøyelse. Sand forhørsrett har bestemt at 20-åringen må betale 3000 kroner til eieren av campingvognen. Sengetøy og gulvteppet ble tilgriset under oppholdet, og dette mener retten 20-åringen må erstatte. I tillegg er han dømt for rettsstridig å ha tatt opphold i campingvognen. 20-åringen sto også tiltalt for en rekke brudd på narkotikalovgivningen, og han måtte stå til rette for å ha stjålet klær til seg selv.Mannen er tidligere straffdømt tre ganger og har misbrukt tilliten han fikk ved at den siste dommen ble omgjort til samfunnstjeneste. Bare halvannen time av samfunnstjenesten på 240 timer ble avtjent.Sand forhørsrett dømte 20-åringen til fengsel ett år og en måned, hvorav sju måneder av straffen ble gjort betinget. I formildende retning anførte retten at mannen har vært i barnevernets omsorg fra han var åtte år og at han etter å ha fylt 18 år ble overlatt til seg selv.HELGE CORNELIUSSEN