Dagen før fikk de grønt lys av forvaltningsutvalget i kommunen til å bygge om en låve til to fritidsboliger, og rive et hus for å sette opp en sjøbod pluss et uthus. Ordføreren fikk i går kommunens planutvalg med på at vedtakene fra forrige dagen hverken var i tråd med kommuneplanen eller de rådende holdninger i bystyret.— Vi brukte vår mulighet til å overprøve forvaltningsutvalget, sier ordfører Steindal, som hadde klarert den kontroversielle overprøvingen med Kommunenes Sentralforbund.- Planutvalget kan gjøre dette fordi dette utvalget delegerte myndigheten til forvaltningsutvalget, sier Steindal.Dette betviler imidlertid Arve Danielsen (KrF), som leder forvaltningsutvalget.- Jeg betviler planutvalgets rett til å gjøre dette. Vi må nå undersøke med rådmannen og Fylkesmannen i Vest-Agder hvordan regelverket er. Så får vi se hvordan saken skal gripes an, sier Danielsen.