GRIMSTAD: Lørdag blir det kulturkafé i biblioteklokalene, og tema er Knut Hamsun. Ulike synspunkt fra lokalmiljøet blir trukket fram, og Ingar Sletten Kolloen — som arbeider med en biografi om Hamsun - og Tor Liltved deltar.Søndagen er det høymesse i Landvik kirke med «Boka og bøkene» som spesielt tema. Deretter blir det hovedmarkering på Planteforsk. Vi får diktlesning av Oddrun Vik, mens Johannes Havstad forteller om bibliotekets 200 år. Ingar Sletten Kolloen kommer med tanker om Tor Jonsson og Knut Hamsun. Etter gryterett og kaffe blir det språklige hallingkast ved Tor Liltved, mens Astrid Sandkjær presenterer boka «Landvik kirkehistorie».På bokutstillingen vil man blant annet få se de aller første bøkene fra biblioteket, til vanlig oppbevart i Aust-Agder-Arkivet. I tillegg finner vi gamle bibler, oppbyggelseslitteratur og bøker av lokale skjønnlitterære forfattere.