• Barnevernleder Monica Brunner vil ta med seg erfaringene etter tre år med interkommunalt barnevern inn i den nye storkommunen. FOTO: Kristin Ellefsen

Rapport: – Avde­lingene arbeider som selvsten­dige, små ­tjenester med lite samar­beid

Etter tre år med barnevernstjeneste på tvers av fem kommuner, er tjenesten totalt sett styrket. Samtidig arbeider de ulike avdelingene i stor grad som selvstendige, små barnevernstjenester med lite samarbeid.