Slipper fengsel for grov vold

En flekkefjæring slipper fengsel etter å ha mishandlet sin tidligere samboer, sparket en politimann og vært i besittelse av og brukt narkotika.