• Tveit var egen kommune fram til 1964. Hadde de beholdt selvstendigheten, kunne Vidar Kleppe blitt ordfører. Han fikk 22,9 prosent av stemmene. Her fra kommunegrensa ved Drangsholt. FOTO: Kjartan Bjelland

Mener bydelen ble glemt – stemmer i protest

Ingen steder var protestene mot de etablerte partiene sterkere enn i utkanten. I Tveit stemte hver tredje velger på Demokratene eller Folkelista.