Internatelevene får ettergitt én måneds husleie

Elevene på gullsmedlinja ved Setesdal videregående skole, avdeling Valle, er godt fornøyde med å få ettergitt husleien for en måned. F.v. foran hybelbygget står Johanne Larsen Alver, Lilli Ameli Fiszkal, Julie Hansen, Svend Berglihn Bøe, Renate Bjørøen Arntzen og Tord Karlsen. Foto: Privat