Elevene på gullsmedlinja ved Setesdal videregående skole, avdeling Valle, er godt fornøyde med å få ettergitt husleien for en måned. F.v. foran hybelbygget står Johanne Larsen Alver, Lilli Ameli Fiszkal, Julie Hansen, Svend Berglihn Bøe, Renate Bjørøen Arntzen og Tord Karlsen. Elevene på gullsmedlinja ved Setesdal videregående skole, avdeling Valle, er godt fornøyde med å få ettergitt husleien for en måned. F.v. foran hybelbygget står Johanne Larsen Alver, Lilli Ameli Fiszkal, Julie Hansen, Svend Berglihn Bøe, Renate Bjørøen Arntzen og Tord Karlsen. Foto: Privat

Internatelevene får ettergitt én måneds husleie