Lyver om helse for å få billigere forsikring

Forsikringsbransjen har avdekket flere tilfeller der kunder har underslått helseopplysninger, og mener dette er en økende form for svindel.