Sjøfuglene forsvinner

Matmangel gjør at bestandene av sjøfugl langs kysten av Nordsjøen forsvinner. I Vest-Agder er det spesielt ille.