Rektor sørger for elevpass

Rektor Olav Hauge på Slettheia skole hadde det travelt i går med å skaffe noen til å ta hånd om elevene mens lærerne streiker.