Frykter nedleggelse av dagtilbudene

Dagtilbudene ved Sørlandet sykehus står i akutt fare for å forsvinne med store konsekvenser for svært mange pasienter.