• Trives: En ny undersøkelse ved Vassmyra Ungdomsskole viser at syv av ti elever driver med fysisk aktivitet i løpet av skoledagen. Runar Larsen med ballen. FOTO: Espen Sand

Inviterer til lek og idrett

Vassmyra Ungdomsskole satser stort på idrett. Nå inviteres alle elever i kommunen til å spille golf, bryte og klatre.