• Scanpix FOTO: Scanpix

Forbereder seg på streik

Politiet og Mattilsynet vil bli hardt rammet dersom de statsansatte går ut i streik. Arbeidstakerorganisasjonene i staten leverte sine streikeuttak tirsdag. Meklingsfristen er satt til 24. mai.