Mobilhullene tettes

Skal bedre dekningen i indre strøk av Agder.