Gitmark blir Høyres nye Brende

Peter Gitmark fra Vest-Agder overtar etter Børge Brende som Høyres talsmann i klima— og miljøsaker.