• Kyllling: Ina Rebecca Nordhagen fra Søgne Røde Kors samler inn penger i ved fjellsikringsposten på Moisund. FOTO: Arild Jakobsen

Røde Kors storfornøyd med rekordinnsamling