LYNGDAL Resultatet før skatt for Hausvik Maritime utenfor Lyngdal endte på nesten en million i minus, en kraftig forverring fra året før.Styret bemerker da også at store deler av selskapets egenkapital er tapt, men mener at driften kan snus ved å redusere kostnadene og øke omsetningen i selskapet som har 12 ansatte.Hausvik Maritime er heleid av Rune Ingebretsen, som bygde om et vanlig gårdsbruk til kurs— og konferansesenter.- 2006 har vært et langt bedre år. Vi var i pluss per første halvår, og har deretter hatt en positiv utvikling, sier Rune Ingebretsen. Han forklarer deler av det dårlige 2005-resultatet med underslag fra en ansatt, i tillegg til en feilansettelse som kostet firmaet en god del, uten at Ingrebretsen ønsker å gå i detaljer. GERT OVE MOLLESTADFRA REGNSKAPETHausvik Maritime AS20052004Inntekter3,83,7Ord. avskrivninger0,00,1Driftsresultat-0,8-0,4Resultat før skatt-0,9-0,4Anleggsmidler1,40,3Omløpsmidler1,22,1Egenkapital0,20,4Langsiktig gjeld0,00,1Kortsiktig gjeld2,41,9RegnskapetsinformasjonsnivåKInntjeningLLBetalingsevneLKEgenkapitalandelKK(Alle tall i mill. kroner)