KRISTIANSAND: «Gruppen konkluderer med at de ikke har tillit til at PM (politimesteren, red.anm.) kan håndtere denne konflikten forsvarlig og anbefaler PM om å la Politidirektoratet overta ansvaret for den videre håndtering.»

Dette budskapet ble servert da ledere ved Agder politidistrikt forrige torsdag fikk konklusjonene fra en arbeidsmiljøgruppe politimester Bjørn Hareide selv satte ned i høst.

Politidirektør Ingelin Killengreen var ikke informert om konklusjonen før Fædrelandsvennen fakset den i går morges. Hun sier også det ikke er kommet noen formell henvendelse fra Agder.

— Hvis henvendelsen kommer vil vi vurdere det. Jeg venter fortsatt på å få oversendt arbeidsmiljørapporten. Vi kan ikke konkludere før vi har sett saken og forslagene fra arbeidsgruppen, sier Killengreen.

Hun vil ikke svare på om det er aktuelt å overta ansvaret for konflikten.

Høyres stortingspolitiker Peter Gitmark krever en umiddelbar løsning.

— Det som er avdekket i Fædrelandsvennen så langt, og som har vært kjent over flere år, er graverende, og det må finnes en løsning umiddelbart. En politimester med et par måneder igjen har nok ikke like stor gjennomslagskraft, men løsningene bør finnes lokalt, sier han.

Faglig uenighet

Gjennom mange år har faglig uenighet ført til en låst og personlig konflikt mellom politistasjonssjef Ole Hortemo og kriminalsjef Arne Pedersen. Internt rapporteres det om at jurister og sivilt ansatte på felleskrimmen opplever et frykt- og angiveriregime fra Pedersen.

Etter at arbeidsmiljøundersøkelsen ble lagt frem 18. mai satte politistasjonen og felleskrimmen ned hver sin arbeidsgruppe for å løse konfliktene mellom avdelingene.

Forutsetningen fra politimester Bjørn Hareide var at ingen forslag skulle innebære omorganisering eller flytting av folk. Dermed var muligheten til endring svært begrenset i utgangspunktet. Felleskrimgruppen laget noen generelle kommunikasjonsregler etter tre møter.

— Det var en hemmeligstemplet gruppe. Fem - seks alminnelige punkter ble nedfelt, men de løste ikke noe som helst, sier en med inngående kjennskap til utvalgets arbeid.

— Trakasseringen ansatte på krimmen opplevde stilte ingen spørsmål til. Gruppen kunne ikke løse dem, men Hareide fikk tydelig beskjed om å håndtere trakasseringen, sier vedkommende.

Hareide bekrefter i ettertid at han skulle ta ansvaret for de personlige konfliktene.

Arbeidet fra gruppen på politistasjonen skapte atskillig mer rabalder. Ole Hortemo og de andre i gruppen oppfattet ikke Hareides begrensninger, og laget forslag som innbar større endringer og omorganiseringer. De ble sablet ned etterpå, og flere punkter ble fjernet, etter et stormfullt møte med ledelsen i Agder politidistrikt.

Etter sommeren satte så Hareide ned en felles gruppe fra politistasjonen og felleskrimmen, som skulle føre lage et bedre samarbeid. Hareide valgte selv etterforskningsleder Leif Vagle ved Kristiansand politistasjon som leder av gruppen.

- Ikke forsvarlig

Vagle overleverte sin rapport til Bjørn Hareide 7. november. Her går det frem at man rett og slett ikke har tillit til Hareide:

«Det er bred oppfatning i begge enhetene at konflikten mellom driftsenhetene er en belastning for arbeidsmiljøet. Forslag til løsning: Gruppen er av den oppfatning at konflikten har pågått i mange år uten at den har blitt forsvarlig håndtert av PM. Etter gruppens oppfatning har det i senere tid blitt iverksatt tiltak, uten at disse er kjent for gruppen, i forsøk på å løse konflikten, men så langt ikke ført fram. Gruppen konkluderer med at de ikke har tillit til at PM kan håndtere denne konflikten forsvarlig og anbefaler PM om å la Politidirektoratet overta ansvaret for den videre håndtering. Gruppen ønsker å presisere at det er kun i håndtering av denne konkrete saken at de ikke har tillit til PM.»

- Jeg har tillit

På sin side ønsker ikke politimesteren innblanding fra oven.

— Det er uaktuelt å overlate dette til politidirektoratet. En virksomhetsleder må kjøre løpet. Det må politimesteren ta seg av og eventuelt min etterfølger, sier Hareide.

Han oppfatter mistilliten annerledes enn det som står der.

— Jeg ble fortalt at gruppen fryktet at jeg ikke ville komme i mål før jeg sluttet, sier Hareide.

Han mener at konflikten er i ferd med å finne sin løsning.

— Jeg har tillit til arbeidet som er gjort i arbeidsgruppen. Om de andre punktene følges vil vi kunne nå veldig langt, sier Hareide. Han vil ikke informere om innholdet i de andre ni punktene, men Fædrelandsvennen kjenner likevel til dem:

Tjenestemenn fra felleskrimmen og politistasjonen skal kunne hospitere hos hverandre. Man skal ha felles idrettsarrangementer, ha sosiale happenings, unngå å negative uttalelser om «de andre» og prøve finne tid til hverandre i en hektisk hverdag.

— Jeg har også et vedtak i Arbeidsmiljøutvalget fra 28. september som støtter meg og prosessen. Utvalget har fått fullt innsyn også i de prosessene jeg har kjørt i lukkede rom, noe Vagles utvalg ikke har fått, sier Hareide.

Leder Ernst Olav Lunde er ikke enig med Hareide:

— Vi i arbeidsmiljøutvalget sitter ikke med detaljer på hva han driver med, og kvalitetssikrer ikke arbeidet. Vi har sagt at prosessen er igangsatt altfor sent, men uttrykte tillit til prosessen 28. september. Dette skal vi vurdere på nytt i neste møte 5. desember, sier Lunde.