• PÅ ELVA: På dette forslaget er selve kulturhuset plassert ute på broa - altså midt i elva. FOTO: HenningLarsenArcitects

Slik kan kulturhuset bli