• TESTER KLORNIVÅ: Bjørn Gabrielsen i Ingeniørvesenet sjekker klornivået som tilsettes vannet fra Lonane. Vannet brukes som erstatning etter at en entreprenør gravde i stykker hovedvannledningen ved Dalane. FOTO: JON ANDERS MØLLEN

Gravde over vannledning

Etter at en entreprenør gravde i stykker en vannledning ved Kristiansand jernstøperi klarer ikke kommunen å levere tilstrekkelig med vann til flere tusen husstander i Torridal. Nå er et krisevannverk satt inn midlertidig.