Rus årsak til nesten halvparten av dødsulykkene

I fjor var det 60 trafikkulykker med 67 drepte i Vegvesenets region sør. I hele 42 prosent av dødsulykkene var rus en sterkt medvirkende årsak.