Ekstrem økning i smugling

Tollvesenet i Kristiansand har så langt i år beslaglagt betydelig mer av øl, vin, kjøtt og sigaretter enn på samme tid i fjor.

Se video