• STANSET: Thomas Meister i det tyske entreprenørselskapet Reinhold Meister GmbH fikk beskjed av Kyrre Lian i CJV E 18 om å stanse alt arbeid på anleggsstedet umiddelbart. FOTO: HELGE CORNELIUSSEN

Full stans i E18-sprengning

CJV E 18 har stoppet alt sprengningsarbeidet ved Sørlandsparken inntil sprengningsulykken som inntraff fredag er oppklart.