30 bolter for å binde fjellet

Det settes nå 30 bolter for å binde sammen det løse fjellet.