Lokalt

Feiret Mandal kirkes 200 års jubileum

Ti nåværende og tidligere prester og proster gikk i prosesjon da festgudstjenesten startet: Eva Marie Jansvik, Stein Reinertsen, Geirulf Grødem, Per Ragnar Haraldstad, Bjørnar Øybekk, Ragnhild Nordmark, Håvard Dahl, Jan Helge Kristensen, Helene Lohne Kristensen og Sigurd Skjelsbæk. Foran går Bjart Teigland med korset. Foto: JARLE R. MARTINSEN