Lokalt

Snart avdukes den nye avgiften

Ved alle innfartspunktene til gebyrsonen settes det opp informasjonsskilt om piggdekkavgiften. Skiltet på dette stoppunktet ved Odderhei er foreløpig tildekket. Wibekke Syvertsen leder parkeringsenheten i Kristiansand kommune, med ansvar for håndheving av gebyret. Foto: Janne Birgitte Prestvold