OSLO/KRISTIANSAND: Det opplyste statsadvokatene Andreas Schei og Johan Øverberg fredag ettermiddag.

«Oslo statsadvokatembeters innstilling i den gjenåpnede saken mot Viggo Kristiansen er i dag oversendt til riksadvokaten. Det vil ikke bli gitt innsyn i innstillingen for partene før riksadvokatens avgjørelse er fattet. Oslo statsadvokatembeter har ingen kommentarer til innholdet i innstillingen eller til den videre saksgangen», skriver statsadvokatene i en pressemelding.

Nå er det opp til riksadvokaten å ta endelig stilling til Viggo Kristiansens skjebne.

– Vi er optimister

Innholdet i innstillingen er ikke kjent, men det er ventet at statsadvokatene vil komme med sin anbefaling om 43-åringen bør tiltales på nytt, eller om påtalemyndigheten skal gå til retten med påstand om frifinnelse.

– Det er bra at innstillingen er sendt. Vi er optimister etter Oslo-politiets etterforskning og resultater, sier Viggo Kristiansens forsvarer, advokat Arvid Sjødin, til Fædrelandsvennen.

Statsadvokat Andreas Schei bekrefter overfor Fædrelandsvennen at etterforskningen er avsluttet. Han har ingen ytterligere kommentarer.

Jan Helge Andersens advokat, Svein Holden, ønsker ikke å kommentere at innstillingen nå er sendt.

Usikkert hvor lang tid

Viggo Kristiansen ble i fjor løslatt etter å ha sittet 21 år bak murene på en forvaringsdom for to drap og to voldtekter.

Han har hele tiden nektet for å ha vært med på ugjerningene i Baneheia.

Hvor lang tid riksadvokaten vil bruke på sin endelige avgjørelse er ikke kjent.

«Riksadvokaten vil avvente innstillingen og i forbindelse med behandlingen av denne vurdere hvordan saken videre skal håndteres fra påtalemyndighetens side», opplyste Mie Skarpaas, kommunikasjonsrådgiver hos riksadvokatembetet, til Fædrelandsvennen i forkant av innstillingen.

Viggo Kristiansen ble løslatt i mai i fjor, etter å ha sittet i fengsel i 21 år. Foto: Heiko Junge / NTB