Skyldte 500 kroner

Mannen ønsket sine 500 kroner tilbake. Da han ikke fikk det, slo han til kvinnen.