• UÆRLIG: Dag Nordbø mener Jan Gossner sier noe helt annet til ham over telefon enn han gjør i avisen. - Han velger å ikke være ærlig i det offentlige, og det provoserer, sier Nordbø. Foto: Reidar Kollstad

– Utstøtes på grunn av homosyn

Dag Nordbø i Bymisjonen mener Jan Gossner og «Sammen for byen» tilslører at Bymisjonen utelukkes.