Lokkes med topplønnet sommerjobb

Helsepersonell tilbys topplønn og ekstragoder for å ta sommerjobb.