• FOTO: Amund Hestsveen

Utslippsversting anløper Kristiansand

Det 33 år gamle ferge— og lasteskipet "Tor Neringa", som jevnlig er å se i Kristiansand havn, betegnes som en miljøversting.