Mer kriminalitet i sør

Ferske tall viser at innbyggerne på Sørlandet i 2007 var mer kriminelle enn i 2006.