En viktig brikke for å få utdannede mennesker til å flytte tilbake til Lindesnes-regionen er aktivt bruk av internett. — Der er vi helt klart ikke flinke nok, innser Kjell Rune Olsen i Industriforeningen.Han sier at bedriftene og kommunene sammen må jobbe for å lage attraktive nettsteder som forteller om et samlet arbeidsmarkedet.- Det nytter ofte lite om vi kan tilby en jobb til en person når ektemaken ikke samtidig kan få jobb.