• FJERNET: Kyrre Lian sørget i går for at den nedgravde asfalten ble gravd opp og fjernet. FOTO: HELGE CORNELIUSSEN

Gravde ned asfalt - igjen

I går måtte E 18-entreprenøren grave opp igjen flere tonn med ulovlig nedgravd asfalt.