• BYGGER UT: Tarald Nomeland har planer om å bygge et tilbygg til Hovden Høyfjellshotell, som blant annet skal inneholde landets største nattklubb. FOTO: Fvn montasje (arkivbiler).

Byklepolitikere ønsker meganattklubb velkommen

Politikere i Bykle er positive til investor Tarald Nomelands planer om å bygge landets største nattklubb på Hovden.