Utelukker ikke at brannen er påsatt

Resultatene av de tekniske undersøkelsene på branntomten i Mandal har ikke gitt svar på hvordan brannen oppsto.