KRISTIANSAND: Stridens kjerne dreier seg om hvor vidt moms og materialkostnader var inkludert i det muntlige prisoverslaget som kristiansandsmannen fikk.

Arbeidspartner AS, som nå har skiftet navn til RKH Holdning AS, hevder på sin side at prisen på 80.000 kroner var eksklusiv teglstein, papp, lekter og moms.

Mannen hevder på sin side at han ble gitt en totalpris på 80.000 kroner. Til retten forklarte mannen også at denne prisen er blitt bekreftet tre ganger av firmaet.

— Alle kostnader skal være inkludert

Tvisten oppstod etter at Arbeidspartner satte opp en garasje for kristiansandsmannen i 2005. I etterkant av arbeidet påpekte mannen at det lakk fra taket på huset som er tilknyttet garasjen. Det ble avdekket at taket på hovedhuset var i dårlig forfatning, og Arbeidspartner ble bedt om å gi et pristilbud.

Pristilbudet mannen ble gitt var på 80.000 kroner, og han aksepterte dette.

Retten understreker at man som privatkunde vanligvis tar utgangspunkt i at alle kostnader er inkludert når man får et prisoverslag. Det understrekes at det var Arbeidspartner som var den profesjonelle part, og burde ha spesifisert alle ekstrakostnader i pristilbudet. Dette ble imidlertid bare gitt muntlig.

Godtok å betale 138.000

Saken endte først i forliksrådet, hvor utfallet ble at mannen skulle betale 138.000 kroner for jobben. For å komme til en minnelig løsning, og få saken ut av verden aksepterte mannen dette. Arbeidspartner var likevel ikke fornøyd, og krevde de resterende pengene. Dermed havnet saken i tingretten.

Arbeidspartner benytter seg av polske arbeidere, og retten mener derfor firmaet burde levert et tak billigere enn et norsk håndverkerfirma. Retten hentet inn et pristilbud fra et annet norsk firma, som mente de kunne lagt samme tak for 100.000 kroner inklusiv betongstein.

Retten fester ikke lit til Arbeidspartners argumentasjon, og stoler på mannens framstilling. Retten frikjenner derfor mannen fra å betale de resterende pengene, og dømmer Rkh Holding AS til å betale mannens saksomkostninger. Disse beløper seg til 36.000 kroner.