• TAPTE: Arbeidspartner AS, som nå heter RKH Holding AS, stevnet en kristansandsmann for retten. Det endte i et sviende nederlag. (Illustrasjonsfoto).

Mer enn doblet regning for takskifte

En mann fra Kristiansand avtalte med Arbeidspartner AS å betale 80.000 for å skifte taket. Fakturaen lød på 190.000 kroner. Tingretten har nå frikjent mannen fra å betale deler av beløpet.