• FOTO: Illustrasjon

Rotteinvasjon i bykjernen

Beboere i deler av Flekkefjord sentrum fortviler over at det i vinter har vært uvanlig mange rotter rundt husene deres.