Arvesak for lukkede dører

Kristiansand tingrett bestemte mandag morgen at arvetvisten mellom kronprinsessens mor Marit Tjessem og sønnene til hennes avdøde ektefelle Rolf Bentsen skal gå for lukkede dører.