- Truet med å splitte LO

Fagforeningstopp Jan Davidsen skal ha kommet med et ultimatum for å få full Valla-støtte.