• SKYTEFELTET AKTIVT: Skytefeltet ved Evjemoen eies fortsatt av Forsvaret. Det skytes 100.000 skudd årlig her. Ordfører Bjørn A. Ropstad i Evje og Hornnes (tv) i samtale med daglig leder av skytefeltet, kaptein Erik Andreassen fra FLO/RSF Rogaland Agder. FOTO: Johs. Bjørkeli

Skyter som aldri før

Det skytes 100.000 skudd i året på skytebanen som Forsvaret ikke hadde bruk for. Nå krever politikerne i Evje og Hornnes kompensasjon.