Tatt med 200 gram kokain

Politiets etterretning avdekket oppbevaring og opptrappingen av salg og kjøp av et parti på 200 gram kokain i februar i år.