Nyttårsbarnet uteble

Ingen barn kom til verden på Sørlandet den første natten i 2008.