Arne Bernt Paulsen: – De mørkeste tankene har kommet tilbake