– Hvem jeg har snakket med og når er ikke godt å huske nå