• FOTO: Vegge, Tormod Flem

– Det inviteres til julebord, men ingen vil ha regningen

Det politiske flertallet ser ingen annen utvei enn det nye bompengesystemet.